Környezetvédelmi szolgáltatás

 

Társaságunk teljes körű szakértői és tervezési szolgáltatást nyújt partnereinek a környezetvédelem területén, kiemelten az alábbi területeken és témákban:

Környezetvédelmi átvilágítás:
• társaság tevékenységének átvilágítása, jelentés készítése
• a tevékenységgel összefüggő környezeti elemek vizsgálata, monitorozása
• talaj- és talajvíz vizsgálatok szervezése, koordinálása, elvégzése

Jogszabályi megfelelés biztosítása:
• a tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi követelmények azonosítása, a belőlük fakadó teendők meghatározása
• a megfeleléshez szükséges intézkedésekre javaslattétel, intézkedési tervek kidolgozása
• a jogszabályi változásokból adódó, szervezetre gyakorolt hatásainak elemzése
• termék környezetvédelmi megfelelőségével kapcsolatos vizsgálatok

Környezetvédelmi engedélyeztetések:
• előzetes vizsgálat végzése és tanulmány készítése
• előzetes konzultáció és engedélyezési tervanyag összeállítása
• részleges vagy teljes körű környezeti hatásvizsgálat végzése, hatástanulmány készítés
• egységes környezethasználati engedély kérelem tervanyagának összeállítása, engedélyeztetése
• környezeti teljesítményértékelés
• felszámolás, csődeljárás, végelszámolás környezeti kárainak felmérése, elhárítás tervezése, értékbecslése
• telepengedélyeztetés
• telephely-engedélyeztetés környezetvédelmi tervfejezet elkészítése
• építési engedélyeztetési tervdokumentáció, környezetvédelmi tervfejezet elkészítése

Környezetvédelmi megbízotti tevékenységek ellátása:
• tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok azonosítása, a velük kapcsolatos teendők ismertetése, javaslattétel a megfeleléshez szükséges intézkedésekre
• környezet védelmi jogszabályok nyilvántartásának elkészítése, rendszeres frissítése
• környezetvédelmi jogi megfelelőség értékelése
• kapcsolattartás a környezetvédelmi és vízügyi hatósággal, ügyfél képviselete
• környezetvédelmi szabályzat készítése, rendszeres felülvizsgálata
• hulladékgazdálkodás felügyelete
• hulladékkezelési lehetőségek feltárása, hulladékból értékes termék, másodnyersanyag előállítási lehetőségek, melléktermék, END OF Waste technológiák engedélyezési és megfelelőségi dokumentációinak elkészítése, engedélyeztetése
• hulladékhierarchia minél magasabb szintű gyakorlásának elősegítése
• hulladékok beazonosítása, hulladék kód megadása
• veszélyes hulladék gyűjtőhelyek felülvizsgálata, üzemeltetési szabályzat készítése, használatának begyakoroltatása
• anyagmérleg készítése
• hulladék nyilvántartás készítése, vezetésének ellenőrzése, felügyelete
• szakértői tevékenység végzése
• adatszolgáltatások (OKIR) elkészítése, benyújtása
• környezetterhelési díj ügyintézés
• tevékenység változásával, bővítésével kapcsolatos környezetvédelmet és vízügyi szakkérdéseket érintő feladatok azonosítása, javaslattétel, tervezés, megvalósítás
Levegőtisztaság-védelem
• levegőtisztaság-védelmi engedély kérelem készítése
• levegőtisztaság-védelmi alap bejelentés (LAL) készítése, változás jelentés
• légszennyező forrás, pontforrás engedélyezési dokumentáció összeállítása, engedélyeztetése
• légszennyező forrás hatásterület meghatározás
• légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentés készítése
• levegőterhelési díj számítás

Hulladékgazdálkodás
• veszélyes és nem veszélyes hulladék kezelési technológiák kidolgozása, tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetése (hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás, szállítás)
• hulladékokból értékes termék, másodnyersanyag előállítási technológiák kidolgozása, tervezése, engedélyeztetése, megfeleltetése
• hulladékok beazonosítása, hulladékkóddal ellátása
• hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges vizsgálatok elvégeztetése, alapjellemzés, megfelelőségi vizsgálat készíttetése, kiértékelés, dokumentáció összeállítása
• hulladékkezelő szolgáltatók felkutatása, megfelelők kiválasztása, értékelése, szerződés előkészítés, végrehajtás felügyelete
• gondos hulladékgazda szemlélet átültetése a szervezeti struktúrába, mindennapi gyakorlatba
• kiemelt hulladékáramok felügyelete, megfelelések ellenőrzése

Vízminőség-védelem, talajvédelem
• Csapadékvíz, szennyvíz, használtvíz, szürkevíz elvezetés, kezelés, befogadási lehetőségek feltárása, megoldások kidolgozása
• szennyvíz tisztítási, előtisztítási technológiák adaptálása, testre szabása
• szennyvíz kibocsátás engedélyeztetése
• önellenőrzés tervezése, engedélyeztetése; mintavételezés, laboratóriumi vizsgálat lebonyolítása, vizsgálati eredmények kiértékelése, jelentés tétel
• vízminőség-védelmi alapbejelentés (VAL)elkészítése, benyújtása a hatóság felé
• vízminőség-védelmi éves jelentés (VÉL) készítése, benyújtása a hatóság felé
• vízterhelési díj számítása
• talajvíz monitoring rendszer tervezése, engedélyeztetése, kiépítése, monitoring végrehajtása, rendszeres adatszolgáltatás és jelentés készítése
• talaj monitoring tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, mintavételeztetés, laboratóriumi elemeztetés, eredmények kiértékelése, jelentés készítés
• alapállapot vizsgálat
• gyorsbeavatkozás bonyolítása, kárelhárítás felügyelete, szakmai irányítása, zárójelentés készítése, engedélyeztetése
• tényfeltárás tervezése, elvégzése, záró-dokumentáció összeállítása, hatósági engedélyeztetése
• műszaki beavatkozás tervezése, beavatkozási tervdokumentáció összeállítása, engedélyeztetése
• műszaki beavatkozás generál kivitelezése, bonyolítása
• műszaki beavatkozási záródokumentáció összeállítása, hatósági engedélyeztetése
• kármentesítési monitoring tervezése, engedélyeztetése, monitoring rendszer kiépítése.
• kármentesítési monitoring tevékenység végzése, rendszeres kiértékelés, dokumentáció, jelentéskészítés
• utógondozás bonyolítása és utómonitoring tevékenység végzése, dokumentálása
• kockázatos anyagok elhelyezésével kapcsolatos bejelentés (FAVI-ENG) és éves jelentés adatszolgáltatás elvégzése
• talajterhelési díj számítása
• károsodott területek hasznosítási lehetőségeinek kidolgozása, tervezése, engedélyeztetése
• rekultivációs tervezések, tájrehabilitációk

Vízjogi engedélyeztetések:
• elvi vízjogi engedély kérelem összeállítása, engedélyeztetése
• vízjogi létesítési tervdokumentáció összeállítása, engedélyeztetése
• vízjogi üzemeltetési tervdokumentáció összeállítása, engedélyeztetése
• öntöző kutak, monitoring kutak, hőszivattyús fűtési rendszerekhez tartozó kútpárok tervezése, engedélyeztetése

Zaj és rezgésvédelem:
• környezeti zajkibocsátás vizsgálata
• zaj hatásterület lehatárolás
• zaj határérték kérelmi dokumentáció összeállítása, engedélyeztetése
• építési és telep, telephely engedélyeztetések zajvédelmi terv fejezetének elkészítése
• zaj- és rezgés-csökkentésre javaslat kidolgozása

Ossza meg az információt ismerőseivel is:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • Technorati